Санитарни услуги

Предлагаме грижа за самочуствието и настроението на домуващия, помощ в извършването на дневния тоалет и личната хигиена.

Почистване основно с дезинфектиращи препарати - под, стени, прозорци, врати, санитарни възли. Отговаряме за постоянното наличие на санитарно-хигиенни средства в сервизните помещения. Подменяме бельото на леглата на пациентите.

Изхвърляме отпадъците до съответните места за събирането им като спазваме правилата за изхвърляне на различните видове отпадъци – биологични, битови и др.

Придружаваме пациентите до необходимите места, изчакваме ги и ги придружаваме обратно до леглата им. Обслужваме изцяло лежащоболните, които не могат да се обслужват самостоятелно.

Сервираме и отсервираме храната на пациентите в часовете за хранене.

Следим и заявяваме препарати и помощни средства, необходими за хигиенизирането на помещенията.

Осигуряваме изпълнението на всички други дейности, възложени от лекаря, старшата медицинска сестра, медицинските сестри в отделението.